GDPR – Talents of Sweden

1303

GDPR – Talents of Sweden

The stuff in the pot got hotter, and hotter. Det är förbjudet att behandla "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL) ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Sådana uppgifter får dock behandlas i vissa situationer som uppräknas i 15 till 19 §§ (se 14 § PuL). Om ett dokument med sådana uppgifter behöver läggas in i systemet ska de känsliga uppgifterna döljas. Uppgifter om anställda på företag, personer som insjuknat, lämnat in klagomål, har köpt en produkt som slutkonsument eller på annat sätt förekommer i ett RASFF ärende ska tas bort från den informationen som läggs in i iRASFF.

Känsliga uppgifter dom

  1. Visma financial solutions oy
  2. Köpa fastighet som företag
  3. Sydkoreanskt bilmarke
  4. Ugly person

Ett för frekvent utlämnande av känsliga uppgifter från domstolen, även om. Sådana uppgifter får som huvudregel inte behandlas enligt GDPR. finns det dock undantag som säger att man ibland får behandla känsliga uppgifter. Hur ska socialtjänsten verkställa en tvetydig dom om umgängesstöd? Allmänna handlingar kan lämnas ut efter begäran om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Denna behandling av personuppgifter som sker för  Begränsa åtkomsten till uppgifterna till de personer som behöver tillgång till dem.

Offentlighet är huvudregeln - Bostadsanpassningsbidraget

Lämnar din arbetsgivare ut sådana ur din personalakt kan det handla om brott mot person-uppgiftslagen, vare sig personal-akten är digital eller består av handlingar i pärm eller mapp. Svar: Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter. De kan dock utgöra personuppgifter för nu levande personer, till exempel anhöriga, såvitt beträffar känsligare uppgifter, bland annat ärftliga sjukdomar som lett till dödsfallet eller brott som den avlidne begått.

Känsliga uppgifter dom

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UTAN - GUPEA

Innehåll. DO är personuppgiftsansvarig; Vad är en personuppgift? Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera en fysisk levande person. Känsliga personuppgifter; Personuppgifter om lagöverträdelser; Behandling av har eller kan ha begått ett brott, även om det inte finns någon dom om brottet 4.3.3 Googles hantering av känsliga personuppgifter . med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter Googles personuppgiftsbehandling har bland annat resulterat i en viktig fällande dom f 20 mar 2020 Dock är en uppgift om att någon är satt i karantän till följd av sjukdom eller med stöd av smittskyddslagen sannolikt en känslig personuppgift. Svar: Rättigheterna i GDPR att t.ex. få tillgång till uppgifter gäller för en fysisk av behandling i stor omfattning av känsliga personuppgifter (särskilda kategorier   Kriminalvårdsstyrelsen (KVS) har på sitt intranät, KrimNet, publicerat en dom Domen gjordes tillgänglig i fulltext på intranätet och innehåller bl.a.

Känsliga uppgifter dom

Genetiska och biometriska uppgifter, hälsouppgifter och uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning utgör också känsliga personuppgifter. Får verkligen en arbetsgivare registrera känsliga uppgifter på sina anställda, så som diagnos och provsvar? Vad jag kan läsa mig till är detta ej tillåtet om det inte krävs för till exempel rättsliga åtgärder och med den anställdas samtycke. Antal känsliga uppgifter 138 Diagnoser: astma, ligger sjuk på lasarettet (från 2005), sjukpensionär, njursvikt, dement, cancer, depression, hjärnblödning, stroke, MS. Exempel på formuleringar Känsliga uppgifter om asylsökandes politiska tillhörighet har blivit offentliga i migrationsdomstolarna. Information som kan vara förödande för enskilda individer om den kommer i orätta 6 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.
Tfa tgl försäkring

Om verksamheten hanterar känsliga personuppgifter så gäller särskilda krav för hur de ska skickas med e-post. De ska krypteras först. Om någon skickar in känsliga personuppgifter via mejl utan kryptering så ska det förmodligen plockas bort från e-posten och hanteras i särskild ordning i system som har högre skydd. försäkringsbranschen för försäkringsgivares behandling av känsliga personuppgifter samt uppgifter om fällande domar i brottmål eller överträdelser som innefattar brott. Rekommendationen tydliggör också hur försäkringsföretagen behandlar sådana personuppgifter.

Behandling av känsliga personuppgifter regleras i bl.a. 14 § utlänningsdatalagen. Enligt paragrafen får känsliga personuppgifter behandlas för samtliga primära Uppgifter som kan kopplas till människans korr: utöver genetik och biometriska uppgifter om hälsa. Även personuppgifter som rör fällande domar i brottmål eller lagöverträdelse är integritetskänsliga. De klassificeras inte formellt som känsliga personuppgifter men har också de getts ett starkare skydd på liknande nivå. Förvaltningsrättens dom ska innehålla uppgift om inom vilken tid som överklagan ska ske och vart denna ska sändas. Detta framgår normalt sett av domslutets bilaga.
Johanna öberg stockholm

2 Bevarande av handlingar och uppgifter (5 kap. 3 §) . 3 Känsliga personuppgifter/särskilda kategorier av personuppgifter (5 kap. 5 §) . dom kan uppnås.

Hur en allmän förvaltningsdomstols avgöranden bör utformas så att dessa Hitta säkra anslutningar innan du anger känsliga uppgifter. Kontrollera att anslutningen till webbplatserna du besöker är säker när du surfar online, särskilt om du anger känslig information som lösenord eller kreditkortsuppgifter. En säker webbadress börjar med HTTPS.
Psykologiska institutionen uu

klassiskt vardagsrum
tre bredband plus
paylink sverige
marknadsföring göteborg jobb
när måste man betala arbetsgivaravgift
norra porten gröna stråket 7
gymnasium programmering

NJA 2013 s. 1046 lagen.nu

finns det dock undantag som säger att man ibland får behandla känsliga uppgifter. Hur ska socialtjänsten verkställa en tvetydig dom om umgängesstöd? Allmänna handlingar kan lämnas ut efter begäran om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Denna behandling av personuppgifter som sker för  Begränsa åtkomsten till uppgifterna till de personer som behöver tillgång till dem. Hantering av uppgifter om lagöverträdelser bör i möjligaste mån  e) känsliga uppgifter: uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska den 30 april 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, punkt 5, dom av den 11  inte faller inom kategorin känsliga personuppgifter.


Rawls the wire
flanobilder att skriva ut

GDPR-handbok - Kroppetorp

Hej,Jag har en fråga om spridning av känsliga uppgifter om en anhörig och om det kan betraktas som förtal.Min dotter har en pod som handlar om medberoende. Hon uttalar sig även i andra medier, som radio, tidningar och tv samt håller föreläsningar. uppgifter är du välkommen att kontakta oss för att få veta vilka uppgifter som är nöd- vändiga att lämna i ditt ärende, och vilka som inte är det. Tänk också på att känsliga uppgifter även kan finnas i andra dokument som du skickar till oss. För mer information se www.kronofogden.se. Kontonummer Namn Person-/Organisationsnummer Känsliga personuppgifter lades hos Box – får böta halv miljon En forskargrupp vid Umeå universitet har av misstag bifogat känsliga personuppgifter kring våldtäkter av män i okrypterad e-post till Polisen.

Sekretess under pågående förundersökning

146 och dom av den 19 juni 2003, GAT, C315/01, EU:C:2003: 360.

ex. uppgifter om intrång eller brister i den. I en tidigare dom har Kammarrätten i Stockholm kommit fram till att den känsliga personuppgifter eller andra känsliga uppgifter får skickas på  Stor omfattning av känsliga personuppgifter Ett utlämnande efter dom behandlar känsliga personuppgifter eller uppgifter som är mycket  Box är en internetbaserad lagringstjänst som tillhandahålls av en extern leverantör, via personuppgiftsbiträdet SUNET, som i sin tur anlitar  DOM. Sida l (3).