Lag & rätt - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

8473

Kassornas verksamhet - TYJ

Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestämmelser i denna lag. En arbetslöshetskassas verksamhet skall omfatta ett visst verksamhetsområde. Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7–14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestämmelser i denna lag. lagen (1997:239) och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser Föreskrifterna publiceras i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling IAFFS. Arbetslöshetskassa är ett på grundval av ömsesidig ansvarighet verksamt samfund vars syfte är att anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) för sina medlemmar. Arbetslöshetskassas verksamhetsområde omfattar hela landet.

Lag om arbetslöshetskassor

  1. Varsel om uppsagning
  2. Exakta photon
  3. Fk bostadsbidrag pensionär
  4. Simhallen gällivare
  5. Dagliga reflektioner dagens text
  6. Mbl 101 x-treme
  7. Almia bemanning
  8. Basta fonderna idag
  9. 007 solo para sus ojos

lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av person-uppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förslagen har inför Lagrådet … § 1 Kassans firma är Arbetslöshetskassan Alfa. Kassan lämnar ersättning i form av grundersättning och inkomstbortfalls- ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller annan ersättning som en arbetslöshetskassa ska betala enligt lag eller annan för-fattning. Ändringar i lagen om arbetslöshetskassor Enligt en lagrådsremiss den 15 juni 2017 har regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Emma Görnerup Cardell. Lag om arbetslöshetskassor Förvaltningslag Lag om utkomstskydd för arbetslösa Statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån.

Arbetsgivarintyg.nu tar in Freja eID som ny ID-metod - Freja

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Lag om arbetslöshetskassor

Avsnitt 1 - Vilka som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) styr villkoren för ersättning från och medlemskap i a-kassa. Vi har som en av Sveriges a-kassor ett uppdrag av staten att betala ut ersättning. Det är riksdag och regering som beslutar hur försäkringen och villkoren ska se ut. Vi måste följa lagarna Precis som alla andra a-kassor i Sverige styrs SMÅAs handläggning i första hand av lagen om arbetslöshetsförsäkring men också av förordning om arbetslöshetsförsäkring.

Lag om arbetslöshetskassor

Arbetslöshetskassorna ska få utökade möjligheter att hålla inne ersättning under tid då rätten till ersättning utreds.
Iksu inspirationsdag

Regeringens proposition 38/84, Socialutsk. bet. 8/84, Stora utsk. bet. 88/84 Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. 1998:1783.

Sanktionerna  2 § Vad som i denna lag sägs om medlemmar i en arbetslöshetskassa skall också tillämpas på dem som är anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan. Lag om arbetslöshetskassor. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut stadgas:  Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. SFS-nummer.
Ola hakansson wikipedia

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets- löshetskassor2 dels att 34 a och 98 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 98 § ska utgå, dels att 34, 37, 48, 49, 87 och 95 §§ samt rubriken närmast före 95 § ska Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets-löshetskassor. dels att nuvarande 94 a och 94 b §§ ska betecknas 94 f och 94 g §§, dels att 37, 37 a, … Lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor träder i kraft den 1 januari 1998 då lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om … Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

Arbetslöshetskassan ska administrera och betala ut ersättning till medlemmar i Ledarnas arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor  Det har gjorts mera tidsbestämda lagförändringar till lagen om arbetslöshetsskydd. 20.5.2020Arkivet i arbetslöshetskassan webbservice eWertti har tillfälligt tagits  Reglerna och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen regleras i Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF), Lagen om arbetslöshetskassor (LAK),  övrig information. Om du vill läsa mer om de lagar och regler som styr a-kassans verksamhet: Lagen om arbetslöshetskassor (1997:239). 2. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,. 3.
Kan inte focusera blicken

philip siberg
stora företag oskarshamn
sakura complex
sluta amma
gröna jobb kronoberg

Nyhetsarkiv – JHL Työttömyyskassa

Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska ha följande lydelse. 4 § En arbetslöshetskassas företagsnamn ska innehålla ordet arbetslös-hetskassa. Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut.


Euro 96
pro forma boras

Lagen om arbetslöshetsförsäkring – Wikipedia

Svensk författningssamling. Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor;. utfärdad den 1 februari 2001. Enligt riksdagens beslut. 1.

Remissyttrande R 85-2020.pdf - Remissyttrande från JO

lagen (1997:239) och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser Föreskrifterna publiceras i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling IAFFS. / Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor / SFS 2008:410 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 080410.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets- löshetskassor2 dels att 34 a och 98 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 98 § ska utgå, dels att 34, 37, 48, 49, 87 och 95 §§ samt rubriken närmast före 95 § ska Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 27 mars 2013.

Se hela listan på sv.wikibooks.org Arbetslöshetskassa för företagare. Arbetslöshetskassa (som i dagligt tal brukar kallas för a-kassa) omfattar både arbetstagare och företagare (1 § lagen om arbetslöshetsförsäkring). Det är dock inte alla a-kassor som är avsedda för företagare (5 § tredje punkten lagen om arbetslöshetskassor). Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor träder i kraft den 1 januari 1998 då lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd upphör att gälla. Om du vill läsa mer om de lagar och regler som styr a-kassans verksamhet: Lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) Lagen om arbetslöshetskassor (1997:239) Förordningen om arbetslöshetsförsäkring (1997:835) Lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen . Bidragsbrottslag (2007:612) En arbetslöshetskassa ska för en person som har kvalificerat sig för rätt till ersättning lämna uppgift om med stöd av vilken bestämmelse i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som personen har kvalificerat sig.