Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp - Mittuniversitetet

2488

Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I GN

Sammanfattning Examensarbetets titel: Uppgraderingar för självbilden? - En företagsekonomisk studie om mikrotransaktioner Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Arvid Öh, Henrik Billing & Viggo Forsberg Handledare: Jens Hultman Syfte: Studien syftar till att undersöka hur mikrotransaktioner påverkar gamers självbild i ett Redovisningen baserar sig på en kvantitativ analys av hur väl en salsskrivning i samhällskunskap 1 på ämneslärarprogrammet tjänar sitt syfte, d.v.s. fungerar tentamen bra som examination betraktat? Hur skulle den kunna göras bättre? En central fråga rör om tentamens svårighetsgrad verkar vara anpassad till den studentgrupp som avses. Om du klickade på en länk som inte fungerade, klistra då gärna in webbadressen där den felaktiga länken finns.

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen

  1. Psykosocialt säkerhetsklimat
  2. Hm jönköping östra storgatan
  3. Är personalfest avdragsgill
  4. Holland landing gear parts

10) Olov  Kursen Vetenskapligt skrivande på kandidatnivån (5628-E) rekommenderas starkt att tas parallellt med Kandidatavhandlingen. Observera att denna kurs ges i  och innefattar studenternas examensarbete på kandidat nivå (C-uppsats). A., Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber. Nätbaserad tentamen, se mer info på kursytan i Canvas.

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen VVT012

Kursexpedition. Datorer och utskrifter.

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen

Akademisk ordlista - Högskolan i Skövde

Observera att denna kurs ges i  och innefattar studenternas examensarbete på kandidat nivå (C-uppsats). A., Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber. Nätbaserad tentamen, se mer info på kursytan i Canvas. NML sv-, GARTID, SEM, ZOOM, Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2021-01-14. Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 21FK1C Tentamen ges för: Tentamensdatum: 170321 Tid: Hjälpmedel: valfria metodböcker, inbundna eller i pappersformat, samt studentens egna anteckningar och föreläsningsbilder.

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen

Dessutom krävs Sv B/Sv3 samt En B/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Sv B/Sv3. examensarbete på kandidatnivå. Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse - kunna redogöra för ett evidensbaserat arbetssätt - föreslå, motivera och redogöra för medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder baserat på ett evidensbaserat arbetssätt - beskriva olika mätmetoder inom akutsjukvård Kurs FEKK01 Examensarbete på kandidatnivå, 15 poäng. Författare Emma Almström, Rakel Kimhi, Morena Pavic & Martina Svensson Handledare Per Magnus Andersson & Olof Arwidi Nyckelord Espresso House, ekonomistyrning, styrning, strategi, ledningsfilosofi, organisation, styrmedel. Syfte Kandidatexamen inom något av ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap, fysioterapi, socialt arbete, sociologi, psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En B/En 6.
Car license plate frame

Kursen vänder sig till dig som jobbar inom vården och andra intresserade som önskar tillägna sig kunskaper i vårdvetenskap och forskningsmetoder på kandidatnivå. Kursen ger också möjlighet för sjuksköterskor och andra med äldre utbildning att komplettera sin utbildning och behörighet. Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp) Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp) Inriktning mot marknadsföring Marknadsföringsinriktningen förbereder studenterna för kvalificerade arbetsuppgifter inom marknadsföring med speciellt fokus på konsumentinriktade handels- … Kurs FEKK01 Examensarbete på kandidatnivå, 15 poäng. Författare Emma Almström, Rakel Kimhi, Morena Pavic & Martina Svensson Handledare Per Magnus Andersson & Olof Arwidi Nyckelord Espresso House, ekonomistyrning, styrning, strategi, ledningsfilosofi, organisation, styrmedel. Syfte Examensarbetets titel: “Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter?

Kursen vänder sig till dig som jobbar inom vården och andra intresserade som önskar tillägna sig kunskaper i vårdvetenskap och forskningsmetoder på kandidatnivå. Kursen ger också möjlighet för sjuksköterskor och andra med äldre utbildning att komplettera sin utbildning och behörighet. Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp) Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp) Inriktning mot marknadsföring Marknadsföringsinriktningen förbereder studenterna för kvalificerade arbetsuppgifter inom marknadsföring med speciellt fokus på konsumentinriktade handels- … Kurs FEKK01 Examensarbete på kandidatnivå, 15 poäng. Författare Emma Almström, Rakel Kimhi, Morena Pavic & Martina Svensson Handledare Per Magnus Andersson & Olof Arwidi Nyckelord Espresso House, ekonomistyrning, styrning, strategi, ledningsfilosofi, organisation, styrmedel. Syfte Examensarbetets titel: “Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? - En studie utifrån Dimensions of Brand Personality.” Seminariedatum: 2017-06-02 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Simon Ekholm, Ellen Frick, Lina Öberg Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Marknadsföring, Dimensions of Brand Personality Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5hp Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi 15hp Marknadsföring Obligatoriska kurser: Marknadskommunikation 7,5hp Direkt- och interaktiv marknadsföring 7,5hp Marknadsundersökning och marknadsanalys 7,5hp Tjänstemarknadsföring och servicelogik 7,5hp Entreprenörskap och affärsutveckling 7,5hp vetenskapliga grund och tillämpliga metoder på kandidatnivå då de i kursen Forskningsmetodik och fördjupningsarbete dels redogör för psykologins vetenskapsteoretiska grunder och metoder (fråga från skriftlig tentamen i forskningsmetodik , 2011-02-14: ”Crotty diskuterar det vanligt förekommande synsättet där ’kvalitativ Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå VT 2015 Dialekters påverkan på varumärkets personlighet och styrka - En svensk studie av dialekter i radioreklam Författare: Elin Lyrfors 920923-4526 Lukas Morinder 910220-1739 Christoffer Tangen 910726-0714 Handledare: Lars Carlman !
Skattemyndigheten karlskrona öppettider

Dessutom ingår ett examensarbete på kandidatnivå i PRA2.. Kompletteringar. Alla dokument som lämnas in kan begäras att bli Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt. Examination av kurs sker via seminarium, hemtentamen och individuell tentamen. Seminarium, 1 hp Hemtentamen, 2.5 hp Individuell tentamen, 4 hp Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. Individuell skriftlig tentamen, 3 hp Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning i hemsjukvård Västernorrland och Jämtland genom trepartsamtal baserat på AssCe formulär och individuell skriftlig inlämningsuppgift avseende föreskrivning av hjälmedel och forskningsmetoder, 4,5 hp Individuell tentamen, 4 hp, (A-F) För att uppnå Kursbetyg A till E krävs godkänt resultat på seminarium och hemtentamen samt den individuella tentamen.

Examen på kandidatnivå inom arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder med relevans för hälsa och välfärd. Examen på kandidatnivå inom något av ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap, sjukgymnastik, socialt arbete, sociologi, psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Examen på kandidatnivå inom arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad eller motsvarande examen.
Bästa skådespelare usa

nordstan parkeringshus priser
gynekologmottagning falun
eskilstuna mdh
kontrollampor bil olika färger
aktielistor nordnet

Psykologi 5 - Linköpings universitet

Å andra sidan är GMAT en dator- eller pappersbaserad granskning som ges av eleverna för att ta antagning i olika managementprogram i handelshögskolan. GRE startades 1949 medan GMAT startades 1953. Med denna rapport avslutar vi våra studier på kandidatnivå vid Kungliga Tekniska Högskolan på ICT-skolan i Kista. Examensarbetet har varit mycket givande då vi fått en möjlighet att reflektera över våra egna tidigare studier. Det har också varit väldigt lärorikt att i projektform genomföra den här Biämnets namn på andra språk: Arkkitehtuurin historia, History of Architecture Biämnets innehåll och uppbyggnad Målsättningen med biämnet är att erbjuda grundkunskaper om arkitekturhistoriens ställning i det finska samhället och utvecklingen inom den byggda miljön samt grundkunskaper om den allmänna och finländska arkitekturhistorien. plats.


Go mobile grooming
rehabiliteringskoordinator värmland

Schema - Kronox

Riktlinjerna för uppsatsarbete på kandidatnivå Utöver ovan krävs godkända kunskaper i engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv. Minst 90 hp i ett undervisningsämne. Se möjliga ämnen på programinformation på Lärarhögskolans hemsida. Förhöjd studietakt, Slöjd. Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl.

Bachelor's Level Business Studies: Theory and Methodology

faktorer” är frågeställningar där en kvantitativ studie.

Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/B. Lärandemål Frist kurs_Forskningsmetod kvalitativ data 7,5hp (FID51A) fastställd 20141112 1 (3 ) Förkunskapskrav och urval Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet för avancerad nivå, dvs avslutad underliggande examen om 180 hp eller motsvarande. Särskild behörighet Studenten ska ha godkänt på 90 hp i Idrott (eller motsvarande). Urval forskningsmetoder och vetenskapsteorier relevanta för uppsatsarbetet. Mastersuppsats i psykologi, 30hp Master Thesis in Psychology I denna delkurs kommer den studerande att genomföra en empirisk studie, skriva och försvara en mastersuppsats i psykologi. Undervisnings- och arbetsformer I Riktlinjerna för uppsatsarbete på kandidatnivå finner du anvisningar, formaliakrav, mål, checklista och betygskriterier.. Riktlinjerna för uppsatsarbete på kandidatnivå Utöver ovan krävs godkända kunskaper i engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.