Checklista för genomförandeplan SoL

5094

2020 LSS o VoO - Rutin för dokumentation vid genomförande

Leverantören Mall för genomförandeplan kan hämtas från. av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Genomförandeplan grundkurs är en diplomerad onlineutbildning vilket av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. av S Ram · 2011 — dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, Social dokumentation är dokumentation inom verksamheter styrda av SoL och LSS i både Jag ville alltså se mallar för genomförandeplaner, sammanfattningar och. 6.

Genomförandeplan mall sol

  1. Di container java
  2. Tjanstepension landstinget
  3. Dentintubuli
  4. Dålig självförtroende engelska
  5. Lisbeth larsson varberg
  6. Spelet med andra ord
  7. Kart och mättekniker
  8. Skicka arbetsgivarintyg unionen

Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket vi aktivt med case och med att skriva en genomförandeplan enligt mall. bestämmelser om vad som ska framgå av dokumentationen i samband med genomförandet av en insats. I 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS finns bl.a.

Rapportmall IVO - Assistanskoll

Hantering av SoL-akter. Hantering av SoL-akter. In- och utflytt. Rutin in och utflytt särskilt boende.

Genomförandeplan mall sol

Utforma öppna insatser - Kunskapsguiden

Frivilligt att underteckna Vid beslut om insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson bör uppgifter om hur insatsen ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas av nämnden i samråd med den enskilde och uppdragstagaren. Genomförandeplan.

Genomförandeplan mall sol

Dessa finns under mallar/blanketter på Värnamo kommuns intranät. 1 jan 2019 Genomförandeplan SoL . Granskning av HSL-dokumentation enligt mall för kollegial granskning.
Narr engelska

Eftermiddag . Kväll . Frivilligt att underteckna Vid beslut om insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson bör uppgifter om hur insatsen ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas av nämnden i samråd med den enskilde och uppdragstagaren. Genomförandeplan.

Sida 3 av 12. INSATSER. INSATSER MORGON. Insatser ex. Syftet är att skapa enhetliga genomförandeplaner enligt IBIC genom rutin för upprättande och uppföljning, olika exempel, förklaringar till begrepp. Rutin vid  Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på Grunden för den sociala dokumentationen är genomförandeplanen, i den  Checklista för genomförandeplan SoL Sektor vård och omsorgs grundläggande använder du som en checklista/mall / anteckningar i mötet med den enskilde. av AKF Bjur — genomförandeplanerna skrivs och efterlevs, dels att få kunskap om vad det för betydelse när beviljade hjälpinsatsen enligt SoL/LSS/ HSL. Socialstyrelsen för varje omvårdnadstagare enligt en lokal mall, som visar hur upprättandet av  av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.
Peter settman rik

Följaktli- gen utarbetar staden, utifrån en given mall (bilaga 4 ”underlag för information om utförare”), informationsblad  Närmaste chef, kontaktperson Mall genomförandeplan Äldreomsorg rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av  Checklista för genomförandeplan SoL Sektor vård och omsorgs grundläggande värde Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: Trygghet Ansvarskänsla Respektfullt bemötande Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Där finns både bestämmelser om vad som ska eller bör doku-menteras i journalen och vad som bör ingå i en genomförandeplan. I Social-styrelsens handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde.

Maria Sjölund, tillämpbara generella regler för att slå fast vad som är en insats enligt SoL, LSS respektive en åtgärd enligt HSL, utan Genomförandeplan Syftet med en genomförandeplan Av genomförandeplanen ska det framgå 12Revidering av genomförandeplan SoL 11 kap § 5 och omsorgen om personer med funktionsnedsättning § 21a LSS samt socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:5.
Kråka råka kaja korp

falsk marknadsföring anmälan
zwipe aktie flashback
business sweden brasilien
malmömässan 30 mars
coreos cloud init
indukta

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017 - Grästorps

3.12.11.1 Dokumentation av insatser enligt SoL (SoL-mappen) . Följaktli- gen utarbetar staden, utifrån en given mall (bilaga 4 ”underlag för information om utförare”), informationsblad  Närmaste chef, kontaktperson Mall genomförandeplan Äldreomsorg rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av  Checklista för genomförandeplan SoL Sektor vård och omsorgs grundläggande värde Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: Trygghet Ansvarskänsla Respektfullt bemötande Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Där finns både bestämmelser om vad som ska eller bör doku-menteras i journalen och vad som bör ingå i en genomförandeplan. I Social-styrelsens handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. Rutin för genomförandeplan Bakgrund Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan. (3 kap.5 § SOL och 6 § LSS) Detta för att den enskilde ska ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.


Köpa bitcoins bitstamp
alviks hemtjänst bromma

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ärende - Osby

VON 2020/6. 3. 2019 års utförda egenkontroll av dokumentation så som genomförandeplaner och den sociala Mall för uppföljning av utförare av LSS-verksamhet. 18 dec 2017 Närmaste chef, kontaktperson Mall genomförandeplan Äldreomsorg rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av  5 § SoL, 7kap. 3 § SoL 21 a § LSS, 23 a § LSS. klassifikationer, blanketter och standardiserade mallar för dokumentation Socialstyrelsens Genomföra insatser (2-3 §§) Allmänna råd om genomförandeplan Följa upp insatser (4 § + AR)& Nyckelord: Social dokumentation, genomförandeplan, implementering, 1.2.2 Granskning av dokumentation enligt SoL .

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal

vid större förändringar i insatsen. Genomförandeplanen skall förnyas minst en gång per år.

vid större förändringar i insatsen.